Analiza i informacje o programie 500+

0
+ -
1
Rzeczpospolita analizuje sprawozdanie z realizacji programu 500+, które rząd w ostatnich dniach przesłał do Sejmu. Wynika z niego, że po raz pierwszy od wprowadzenia programu wzrósł w Polsce poziom skrajnego ubóstwa. Ponadto spadł zarówno wskaźnik urodzeń, jak i dzietności. 

W swoim sprawozdaniu rząd informuje, że w 2018 roku poziom skrajnego ubóstwa wyniósł 5,4%. To
odsetek osób żyjących poniżej tzw. minimum egzystencji. W zeszłym roku wynosiło ono 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na czteroosobową rodzinę.


Jak się okazuje, poziom ten
wzrósł aż o 1,1 punktu procentowego. To pierwsza taka sytuacja od wprowadzenia programu 500+. Przypomnijmy, że to właśnie ograniczanie ubóstwa promowano dotąd jako główny sukces programu. 


"Odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa, co wiązało się m.in.
z wyczerpaniem się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych, na podstawie których dokonywany jest pomiar ubóstwa skrajnego. Poziom ubóstwa w 2018 roku nadal jednak pozostawał na niższym poziomie niż w 2015 roku" - zdawkowo tłumaczy rząd. 


Jak analizuje
Rzeczpospolita, zamiast wskazania przyczyn wzrostu poziomu skrajnego ubóstwa, rząd w długim akapicie tłumaczy wpływ 500+ na ubóstwo.
Posługuje się jednak danymi z pierwszych lat funkcjonowania programu, gdy dane były korzystne, m.in. tymi z lat 2016-2017, gdy spadał wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. 


Ze sprawozdania wynika również, że po raz pierwszy od startu programu odwrócił się też trend wzrostowy dotyczący liczby urodzeń. O ile w 2016 i 2017 roku przybywało ich, to
w 2018 roku urodziło się 388 tys. dzieci, o 14 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. Spadł także współczynnik dzietności.Rząd przypomina jednak, że l
iczba urodzeń i tak była wyższa niż w 2015 roku, przed wprowadzeniem 500+. Dane za 2018 rok tłumaczy "malejącą liczbą kobiet w wieku rozrodczym". 


Program 500+ działa od 1 kwietnia 2016 roku i gwarantował wypłatę świadczenia 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Wypłaty na pierwsze dziecko były uzależnione od kryterium dochodowego. Od 1 lipca 2019 roku program rozszerzono. Teraz 500 złotych miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. 


Jak wynika ze sprawozdania Rady Ministrów,
w 2018 roku na program wydano 22 757 897 tys. zł czyli prawie 23 miliardy złotych.


źródło: donald.pl

Add comment

The author will be very pleased to hear feedback about your news.

Komentarze 0