Progi zwalniające na ul. Cechowej

1
+ -
1
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu rozważa możliwość instalacji progów zwalniających na ul. Cechowej celem uspokojenia ruchu. Proponowana lokalizacja to: ul. Cechowa - przy posesji nr 5, ul. Cechowa - przy posesji nr 23, ul. Cechowa - przy posesji nr 52.

Ww. wydział informuje, iż progi zwalniające rozwiązaniami wpływającymi negatywnie na komfort mieszkańców posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. W związku z powyższym zwrócił się do RD XI z prośbą o opinię. 
Panująca w kraju epidemia uniemożliwia w chwili obecnej organizację spotkania, konsultacji z mieszkańcami posesji przy ul. Cechowej. Więcej można przeczytać na stronie facebook'a https://www.facebook.com/MarcinBalagaRD/ pana Marcina, Radnego Dzielnicy Podgórze Ducchackie.

Add comment

The author will be very pleased to hear feedback about your news.

Komentarze 0