Wyższe dotacje dla tanich przedszkoli

0
+ -
0
Niesamorządowe przedszkola publiczne – czyli tzw. przedszkola za złotówkę – również w tym roku otrzymają podwyższoną stawkę dotacji z kasy miasta. Będzie ona wynosić 120 proc., podczas gdy ustawowy wskaźnik to 100 proc. O utrzymaniu wyższej stawki zdecydowali pod koniec zeszłego roku krakowscy radni. Taka polityka dotacyjna Krakowa daje efekty w postaci rosnącej liczby miejsc w tanich przedszkolach. Obecnie miasto dotuje już 84 takie placówki.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż samorząd otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (ustawowy wskaźnik 100 proc.). Na podstawie tej ustawy rada gminy może jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwiększyć wysokość dotacji poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały. W takim wypadku w uchwale wskazuje się wysokość (wskaźnik procentowy) podwyższonej dotacji oraz okres jej obowiązywania.
Zgodnie z uchwałą przyjętą przez krakowskich radnych 19 grudnia 2018 roku niesamorządowym przedszkolom publicznym przysługiwać będzie przez cały 2019 rok dotacja w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Oznacza to, że utrzymana zostanie podwyższona stawka, wprowadzona 1 kwietnia 2018 roku.
Wydłużenie jej obowiązywania to kontynuacja polityki miasta, która ma na celu zwiększanie liczby miejsc w tzw. tanich przedszkolach („za złotówkę”). Wyższy poziom dotacji ma zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina do zakładania tanich niesamorządowych placówek. Wzrost liczby takich miejsc jest pożądany, ponieważ w istotny sposób uzupełniają one samorządową sieć przedszkoli, a rodzicom i maluchom oferują takie same warunki wychowania i opieki jak przedszkola miejskie. Obowiązują w nich te same zasady odpłatności co w miejskich przedszkolach, tjopłata za każdą godzinę wykraczającą ponad bezpłatne pięć godzin nie może przekraczać 1 złotego.

W 2019 roku podwyższone stawki dotacji przysługują:

  • niesamorządowym przedszkolom publicznym – 120 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 100 proc.),
  • niesamorządowym publicznym szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi – 120 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 100 proc.),
  • niesamorządowym publicznym innym formom wychowania przedszkolnego, czyli tzw. punktom przedszkolnym – 60 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 50 proc.).

Dodatkowo, zgodnie z drugą uchwałą przyjętą przez radnych 30 stycznia 2019 roku, podwyższone stawki dotacji przysługują również:

  • niepublicznym przedszkolom – 85 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 75 proc.),
  • niepublicznym szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – 85 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 75 proc.),
  • niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego – 65 proc. podstawowej kwoty dotacji (ustawowy wskaźnik to 40 proc.).

Add comment

The author will be very pleased to hear feedback about your news.

Komentarze 0