Szukaj w całym internecie, dzięki wyszukiwarce Google:
Szukaj na stronie ekurdwanow.pl:

Najważniejsze komunikaty z osiedla Kurdwanów oraz miasta Kraków:

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, seniorzy mieszkający w
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa od 1 listopada stawka za wywóz śmieci
Poniżej zebraliśmy najważniejsze numery telefonów, o które w obecnej sytuacji
W związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, od 23
Przedstawiamy harmonogram kolędowania naszej parafii na grudzień 2019 oraz na

Trasa Łagiewnicka czyli III obwodnica Krakowa trochę informacji.

24.01.19 | Kategoria: Wiadomości / Niusy z osiedla | Czytano: 2 232 | Autor: Pawel | Zgłoś naruszenie
Trasa Łagiewnicka to jeden z brakujących elementów tzw. III obwodnicy Krakowa. W ramach trasy powstanie 3,5 km drogi dwujezdniowej, z odcinkami tunelowymi oraz linią tramwajową, która połączy osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską. W ciągu Trasy Łagiewnickiej wybudowanych zostanie w sumie sześć obiektów tunelowych o długościach: 385 m, 22 m, 522 m, 62 m, 687 m oraz 209 m. W jej ciągu zaplanowano m.in. sześć tuneli (łączna długość około 2,1 km) oraz dwa mosty i kładkę. By nowa droga mogła powstać, trzeba m.in. przełożyć koryto rzeki Wilgi. Dla odcinka, na którym znajduje się rzeka, zostały rozpoczęte roboty budowlane.Koryto Wilgi będzie przełożone z uwagi na kolizję z budowaną trasą. Korekta zostanie przeprowadzona na długości około 580 m. Przebudowę koryta Wilgi rozpoczęto od prac przygotowawczych. Następny krok to budowa docelowych obiektów mostowych. Po wykonaniu powyższych robót, możliwe będzie przystąpienie do realizacji pozostałych prac regulacyjnych związanych z budową nowego koryta i przełożeniem nurtu rzeki – informuje Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu.

Wilga – dopływ Wisły

Wilga to prawobrzeżny dopływ Wisły o powierzchni zlewni wynoszącej 101,1 km2. Długość rzeki to 23,1 km. Średni spadek cieku wynosi 6,2 ‰. Źródła rzeki znajdują się na wysokości 370 m n.p.m. we wsi Raciborsko (powiat wielicki) na Pogórzu Wielickim. Wilga odwadnia Pogórze Wielickie i jego przedproże (powstałe głównie z utworów fliszowych). Rzeka silnie meandruje, na terenie Krakowa jest uregulowana, a na odcinku ujściowym (około 1,2 km) zabezpieczona wałami cofkowymi. Wilga w dużym stopniu jest zanieczyszczona, a przy ujściu do Wisły została zakwalifikowana do V klasy jakości wód.


Na obszarze prowadzonych prac w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej przekrój poprzeczny koryta Wilgi ma kształt trapezu, redukcja spadku podłużnego rzeki została wykonana poprzez montaż betonowych progów. Umocnienie skarp i dna powstało z narzutu kamiennego oraz okładziny kamiennej. W przeszłości przeprowadzano odcinkowe korekty trasy i umocnienia dna oraz skarp, jednak prace te miały charakter bardziej naprawczy niż programowy.


Do tej pory w miejscu budowy Trasy Łagiewnickiej Wilga nie powodowała zalewania terenów przyległych. Zdarzały się wyjątki związane z wystąpieniem zjawiska tzw. cofki z rzeki Wisły. W ramach przygotowań do budowy drogi, przeprowadzono szczegółową analizę wpływu inwestycji na zagrożenie powodziowe. Przebudowa koryta Wilgi oraz zagospodarowanie przestrzenne terenów w dolinie rzeki nie zwiększą zagrożenia powodzią. Nowe koryto oraz obiekty inżynieryjne zostały przewidziane na wodę o większym zakresie przepływu niż obecne koryto. W przypadku powodzi nowo projektowane koryto będzie bezpieczniejsze – wyjaśnia Krzysztof Migdał.

Parametry nowego koryta

Zgodnie z dokumentacją projektową przekładany odcinek koryta Wilgi zaprojektowano na przeprowadzenie przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1,0%, o przekroju trapezowym dwudzielnym z wydzieleniem koryta głównego – na przeprowadzenie przepływu średniego rocznego (SSQ) oraz z wydzieleniem części przekroju na przepływy wezbraniowe (prawobrzeżny taras zalewowy). Przyjęto nachylenie skarp koryta głównego 1:1.0, a koryta drugorzędowego 1:1.5. Szerokość koryta w dnie na odcinku od km 3+285 ÷ 3+360 wyniesie 5,5 m a na odcinku 3+360 ÷ 3+865 – 5 m. W przekrojach mostowych obiektów PG-08a oraz M-06 zaplanowano trapezowy, jednodzielny przekrój koryta z nachyleniem skarp 1:1.5 i szerokością w dnie 7 m, a dla obiektu M-11a z szerokością w dnie 6 m. Poniżej i powyżej obiektu M-11a, tj. na odcinkach przejściowych, przekrój koryta zaprojektowano tak, jak w przekroju mostowym.

Na czym będzie polegać przełożenie koryta Wilgi?

Nowe koryto Wilgi powstanie z materiałów naturalnych – umocnienie skarp oraz dna zostanie wykonane z kamienia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wytyczenie geodezyjne trasy nowego koryta, wykonanie wykopów pod koryto, wyprofilowanie skarp i dna z odpowiednim zagęszczeniem gruntu. Do tego wykonawcy muszą umocnić skarpy poprzez humusowanie z obsianiem mieszanką traw (powyżej umocnień z kamienia łamanego) oraz je zabezpieczyć. Częścią zadania będzie także umocnienie powierzchni skarp i półki poprzez wykonanie okładziny z kamienia łamanego na zaprawie betonowej i podkładzie betonowym (w przekrojach mostowych); umocnienie podstawy skarp opaską brzegową z kamienia łamanego wzmocnioną zakotwioną w podłoże palisadą z kołków drewnianych; umocnienie podstawy skarp poprzez podparcie krawężnikiem betonowym (w przekrojach mostowych).

Ponadto na całej długości dna przekładanego odcinka ułożona zostanie geowłóknina. Dno zostanie umocnione narzutem kamiennym wraz z oskałowaniem kamieniem (na odcinkach mostowych i na odcinkach poza obiektami). Zaplanowano też wykonanie gurtu w dnie i na skarpach (na początku i na końcu odcinka przebudowywanego) oraz zabezpieczenie koryta Wilgi. Następnie, poprzez budowę ścianki szczelnej, wody zostaną skierowane do nowego koryta.
Wzdłuż obu brzegów u podstawy skarp powstanie opaska brzegowa z kamienia łamanego frakcji 14÷35 cm, zakotwiona w podłoże palisadą z kołków drewnianych ø 10÷12 cm, L = 1,8 m w rozstawie około 0,5 m.

Zabezpieczenie skarp będzie wykonane z okładziny o grubości 25 cm z kamienia łamanego frakcji 10–14 cm i 14–20 cm. Powierzchnia skarp oraz półka opaski brzegowej zabezpieczone zostaną okładziną kamienną na podsypce z pospółki 15 cm. W przekrojach pozamostowych skarpy zostaną ubezpieczone do rzędnej Q(p=10%). Powyżej tego poziomu zostaną umocnione poprzez humusowanie warstwą grubości min. 15 cm i obsiew mieszanką traw.
Dno projektowanego koryta zostanie ubezpieczone narzutem kamiennym frakcji 14÷35 cm o grubości warstwy min. 50 cm wraz z oskałowaniem dna kamieniem frakcji 50÷100 cm. Wzdłuż ścian obiektów mostowych po obu stronach koryta powstaną półki o min. szerokości 1 m. Skarpy oraz półki w przekrojach mostowych ubezpieczone będą okładziną z kamienia łamanego o grubości 25 cm na zaprawie betonowej o min. grubości 3 cm i podkładzie betonowym grubości 10 cm (beton C8/10). Dodatkowo skarpy u podstawy zostaną podparte krawężnikiem betonowym o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton C8-10) od strony koryta. Dno koryta w przekrojach mostowych zabezpieczone zostanie narzutem kamiennym frakcji 14÷35 cm o grubości warstwy min. 50 cm wraz z oskałowaniem dna kamieniem frakcji  50÷100 cm.
W celu zminimalizowania strat środowiskowych rzeki Wilgi, budowa nowego koryta będzie prowadzona „na sucho”. Do czasu zakończenia prac rzeka będzie płynąć w dotychczasowym korycie – mówi Krzysztof Migdał.
Zakończenie przekładania koryta Wilgi zaplanowano na przełom 2019/2020 r.

 
Trasa Łagiewnicka wspólnie z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką, będzie tzw. III obwodnicą Krakowa. Koszt budowy Trasy Łagiewnickiej to 880 mln zł. Droga ma być gotowa w 2020 r.


(Ankieta: 5)
POLECANE:
Spółka Trasa Łagiewnicka uzyskała decyzję zezwalającą na rozpoczęcie kolejnego etapu prac. Uzyskana właśnie decyzja Zezwolenia Na Realizację
Trwają prace związane z budową Trasy Łagiewnickiej. W kolejnym etapie prace rozpoczęły się w rejonie ulicy Zakopiańskiej, gdzie pojawiło się
Projekt budowy linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej uzyskał zatwierdzenie Komisji Oceny Projektu Centrum Unijnych Projektów
Zgodnie z zapowiedziami, 22 lutego oficjalnie rozpoczęła się budowa Trasy Łagiewnickiej. Plac budowy został przekazany wykonawcy. Budimex będzie
W tym roku planowana jest przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej (około 600 metrów). Zadanie to ujęte zostało w
Jak informuje portal Krakow.pl Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego - polski bank rozwoju, podpisały umowy dotyczące
KOMENTARZE:
Twoje imie:   Twój E-Mail:  
Nowo dodane firmy do naszego katalogu:

Bacówka - pierwszy sklep na osiedlu z tradycyjnymi pysznymi produktami.
Bacówka - pierwszy sklep na osiedlu z tradycyjnymi pysznymi produktami. Bacówka na osiedlu Kurdwanów ma zaszczyt zaprosić wszystkich na otwarcie pierwszego sklepu 17-18 marca 2021. Bacówka jest
Rekrutacja do Żłobka numer 3
Alternatywa dla ośrodka zdrowia osiedla Kurdwanów Nowy
Alternatywa dla ośrodka zdrowia osiedla Kurdwanów Nowy Mamy dla wszystkich mieszkańców osiedla dużych i małych dobrą wiadomość, mamy alternatywę ośrodka zdrowia. Na pewno ucieszy to

KATALOG OSIEDLOWYCH FIRM menu, kurdwanów nowy Restauracje i Fast Food    menu, kurdwanów nowy Medycyna i Zdrowie
menu, kurdwanów nowy Rozrywka i Kultura          menu, kurdwanów nowy Noclegi i Turystyka
menu, kurdwanów nowy Motoryzacja                    menu, kurdwanów nowy Budowlanka
menu, kurdwanów nowy Edukacja                        menu, kurdwanów nowy Usługi
menu, kurdwanów nowy Sklepy Spożywcze

Reklama:

Poradniki dla każdego:

Jak przeżyć? Na początek SOR… Szpitalny Oddział Ratunkowy
Jak przeżyć? Na początek SOR… Szpitalny Oddział Ratunkowy
28.03.19 | Poradniki
Po głośnych aferach związanych z SOR-em, szpitalami, trafiłem na ciekawy artykuł przedstawiający jak przeżyć trafiając na oddział
WD-40: typowych i nietypowych zastosowań popularnego preparatu w sprayu
WD-40: typowych i nietypowych zastosowań popularnego preparatu w sprayu
14.01.19 | Poradniki
WD-40 to popularny preparat w sprayu, bez którego nie obejdzie się żaden mężczyzna. Pierwsza pomoc przy odkręcaniu zapieczonej
Jedź bezpiecznie odcinek 682
Jedź bezpiecznie odcinek 682
12.02.18 | Poradniki
Kolejny odcinek serii Jedź bezpiecznie. Kolejna akcja policji na ul. Armii Krajowej oraz nowa organizacja ruchu w okolicy Starego
Jedź bezpiecznie po Krakowie
Jedź bezpiecznie po Krakowie
07.01.18 | Poradniki
Kilka odcinków programu emitowanego w TVP Kraków "Jedź bezpiecznie". Program na ma celu pokazanie poprawnej jazdy po krakowskich
5 popularnych aplikacji dla Twojego smartfona
5 popularnych aplikacji dla Twojego smartfona
26.09.17 | Poradniki
Przedstawiamy w naszym poradniku, 5 popularnych aplikacji dla Twojego smartfona, które pomogą Ci w codziennym życiu. 95%
Jak jeździć rowerem, krótki poradnik - Jedź bezpiecznie
Jak jeździć rowerem, krótki poradnik - Jedź bezpiecznie
02.09.17 | Poradniki
Kolejny odcinek Jedź bezpiecznie pokazujący jakie błędy popełniają rowerzyści na drodze jak i na chodniku. Zapraszamy na filmik,
Copyright © 2016-2021 eKurdwanow.pl |