0
+ -
1
Rzeczpospolita analizuje sprawozdanie z realizacji programu 500+, które rząd w ostatnich dniach przesłał do Sejmu. Wynika z niego, że po raz pierwszy od wprowadzenia programu wzrósł w Polsce poziom skrajnego ubóstwa. Ponadto spadł zarówno wskaźnik urodzeń, jak i dzietności. 

W swoim sprawozdaniu rząd informuje, że w 2018 roku poziom skrajnego ubóstwa wyniósł 5,4%. To
odsetek osób żyjących poniżej tzw. minimum egzystencji. W zeszłym roku wynosiło ono 595 zł na osobę samotną i 1606 zł na czteroosobową rodzinę.